Pohjois-Karjalan Yrittäjät | Suomen yrittäjät
Liperin Yrittäjät

Toiminnan lähtökohtia:

Liperin yrittäjät ry toimii pienten ja keskisuurten yritysten edunvalvojana.

Paikallisyhdistyksen tarkoituksena on parantaa liperiläisten yrittäjien edellytyksiä, yrittäjien

asemaa sekä yleistä hyvinvointia.

Toimintaa tehdään tunnetuksi yrittäjäyhdistyksessä mukana oleville kuin myös niille jotka eivät

vielä ole jäseniä.

Hallituksen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa toimintaa ulospäin suuntautuvaksi, jäsenistön

ongelmia pohtivaksi, kotikunnan elinkeinoelämää edistäväksi sekä myönteisen yrittäjyys ilmapiirin

vahvistamiseksi.

Yhteistyö:

Tehdään aktiivista yhteistyötä Liperin kunnan, Josekin ja muiden yrittäjille tärkeiden

yhteistyötahojen kanssa.

Osallistutaan elinkeinopoliittiseen työryhmään.

Ollaan aktiivisesti mukana erityisesti yritysvaikutusarvioinnin saamiseksi osaksi kunnan

päätöksentekoa.

Hallitus kokoontuu kunnanhallituksen kanssa kahdesti vuoden aikana.

Tiedotustoiminta:

Tiedotustoiminta jäsenistöön päin toteutetaan pääsääntöisesti sähköisillä jäsenkirjeillä ja

tiedotteilla.

Yhdistyksen koti- ja facebook sivut pidetään ajan tasalla.

Tiedotustoiminnassa tehdään yhteistyötä paikallislehden lehden.

Jäsenpalvelutoiminta:

Tavoitteena on liperiläisten yrittäjien järjestäytymisasteen jatkuva ja määrätietoinen lisääminen.

Kiinnitetään erityisesti huomiota olemassa olevien jäsenien säilymiseen.

Jäsenyrittäjien ja -yritysten merkkipäivien huomioiminen.

Vapaa-aika ja virkistystoiminta

Virkistystoiminnassa otetaan erityisesti huomioon jäsenistön toiveet.

Järjestetään yhdistyksen jäsenille matkoja tai yhteisiä tapahtumia tarpeen mukaan.

Pidetään yllä yrittäjien kuntosaliryhmää.

Yleistoiminta

Järjestetään sääntömääräinen vuosikokous.

Järjestetään Yrittäjäjuhla Outokummun ja Polvijärven kanssa.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarpeen mukaan noin 10 krt vuodessa.

Osallistutaan Pohjois-Karjalan aluejärjestön kokouksiin ja järjestämiin tilaisuuksiin.

Toiminnan kannalta on tärkeää hallituksen jäsenten sitoutuminen hallitus- ja projektityöskentelyyn

sekä projektien selkeä vastuuttaminen.

Ota yhteyttä

Lisätietoja Liperin Yrittäjistä;

Puheenjohtaja Satu Hirvonen, 050-5971899

Varapuheenjohtaja Harri Mäenpää, 040-5505565

Sihteeri Anna-Mari Mantsinen, 050-3820823